[1]
Jahirin and Sunsun, “HUBUNGAN PENGETAHUAN MITIGASI BENCANA DENGAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR ”, HEALTHY JOURNAL, vol. 9, no. 1, pp. 19–26, Jun. 2021.