(1)
Jahirin; Sunsun. HUBUNGAN PENGETAHUAN MITIGASI BENCANA DENGAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR. HEALTHY JOURNAL 2021, 9, 19-26.